ติดต่อมูลนิธิ

สนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรม

ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดี ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดแคลน มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม เป็นองค์กรสาธารณกุศลได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฏีกาตามความประมวลรัษฎากรอันดับที่ ๒๗๓ ใบเสร็จของมูลนิธิฯ ท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนาม มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ดังต่อไปนี้

  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนจตุจักร เลขที่บัญชี 061-2-02578-9
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางเขน เลขที่บัญชี 041-2-28788-2
  • ธนาคารนครหลวงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เลขที่บัญชี 151-2-28882-0

กรณีโอนผ่านธนาคาร กรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่ วันที่โอนเงินให้ทราบทุกครั้ง พร้อมสำเนาใบนำฝากธนาคาร ทางไปรษณีย์/โทรสาร หรือแจ้งทางโทรศัพท์ เพื่อมูลนิธิฯจะได้ส่งจดหมายพร้อมใบเสร็จที่ถูกต้องถึงท่านโดยเร็ว

สิ่งของที่ต้องการรับบริจาค

  • อุปกรณ์การเรียน
  • ชุดนักเรียน หรือ เสื้อผ้าทั่วไป
  • หนังสือ
  • ของเล่น
  • อาหารแห้ง หรือ นมผง
  • คอมพิวเตอร์

ทีอยู่

มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
เลขที่ 47 หมูบ้านพหลโยธินกอล์ฟ
ถนนพหลโยธิน ซอย 19 /1
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์มือถือ: 089-895-1306
โทรศัพท์สำนักงาน: 02-513-3038, 02-513-3932
โทรสาร: 02-513-4408

E-Mail: harry_durance@yahoo.com
website: www.elsthai.org

line ID :   @elsthai-line