กองทุนอาชีพ : พัชระ มันตาธรรม

พื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรม การเรียนรู้ พัฒนาเด็กและเยาวชน

กองทุนอาชีพ จัดตั้งขึ้น เมื่อเดือน มีนาคม ปี 2555 โดยเริ่มต้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเล็งเห็นถึงเด็กที่ต้องการสร้างรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัว แต่ยังไม่มีเงินทุน  จึงรวมตัวกันก่อตั้งกองทุนนี้ขึ้น   โดยรวบรวมเงินทุนคนละ 100 บาท / เดือน แล้วส่งผ่านเข้ามาทางมูลนิธิฯ  เพื่อส่งมอบให้กับเด็กที่เข้าร่วมกองทุน  และจุดเริ่มต้นในวันนั้น ทำให้เกิดกลุ่มกองทุนขึ้นมา 4 กลุ่ม  ที่สามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรียน นั่นจึงถือเป็นความสำคัญที่ผลักดัน และสานต่อกองทุนนี้มาจนถึงปัจจุบัน