ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

เลขที่ 47 หมูบ้านพหลโยธินกอล์ฟ
ถนนพหลโยธิน ซอย 19 /1
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์มือถือ: 089-895-1306
โทรศัพท์สำนักงาน: 02-513-3038, 02-513-3932
โทรสาร: 02-513-4408

E-Mail: harry_durance@yahoo.com
website: www.elsthai.org
line ID :   @elsthai-line